23. Septembar 2011. - Redovna izborna skupština STOSS

22.09.2011.

Predlog Statuta STOSS

Predlog Poslovnika STOSS


ČLANOVIMA SKUPŠTINE                                                         

STONOTENISKOG OPŠTINSKOG SAVEZA SUBOTICA

            Na osnovu člana 13. Statuta Stonoteniskog Opštinskog Saveza Subotica, zakazujem redovnu izbornu Skupštinu Stonoteniskog Opštinskog Saveza Subotica, za petak, 30. Septembra 2011. godine,  u Subotici (Hala Sportova press centar), sa početkom u 17.00 časova.

            Za Skupštinu predlažem sledeći

                                                           D N E V N I   R E D:

 

1. Izbor radnih tela Skupštine

- radnog predsedništva

- verifikacione komisije

- zapisničara

- overača zapisnika

2. Izveštaj verifikacione komisije

3. Izveštaj o radu Saveza u proteklom periodu

4. Davanje razrešnice dosadašnjim organima Saveza

5. Izbor organa Saveza: Predsednik Saveza, Upravni Odbor, Nadzorni Odbor

6. Usvajanje novog Statuta Stonoteniskog Saveza Subotica

7. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine

8. Razno

 

Potpredsednik STOSS,                                                                                                                                                                                       Zoran Kalinić s.r.

Povratak...

 

stoss

joola

DHS Yasaka Andro Srbija OSP Blades
STK Spartak
JKP stadion
PPKO
Subotica.info
Subotica.com
MojKlub.rs
Rasveta Subotica
Mobilna telefonija Srbije
Hotel Galleria
SMB mehanizacija i transport
Vila Marija
Novine i TV
Tutnjevic Transport, Vrbas
Exel d.o.o.
Euro drvo SZTR


By dWeb.rs