O savezu

 

Stonoteniski savez je samostalna sportska organizacija dobrovoljno udruženih klubova na teritoriji grada Subotice. Osnovna delatnost saveza je unapređenje i promocija stonog tenisa na nivou grada. Pravci delovanja mogu se definisati na sledeći način:

  • afirmacija i razvoj stonoteniskog sporta u Subotici,
  • promocija stonog tenisa kod građana,
  • zalaganje i angažovanje u pripremi i realizaciji zakonskih projekata Pokrajinskog sekretarijata za omladinu i sport i Ministarstva za omladinu i sport Republike Srbije, iz oblasti stonoteniskog sporta i sporta uopšte,
  • afirmacija i razvoj školskog sporta,
  • rad na unapređenju položaja ženskog stonog tenisa u Subotici,
  • promocija stonog tenisa kao rekreativne sportske aktivnosti,
  • zalaganje za primeni svih oblika savremenih naučnih dostignuća u stonoteniskoj igri,
  • kontinuirana edukacija trenera, demonstratora i sudija stonog tenisa,
  • afirmisanje interesa Saveza u Savezima višeg nivoa i Međunarodnim sportskim organizacijama.

U cilju ostvarivanja navedenih zadataka Stonoteniski Savez Subotica je prethodnih godina preduzeo, i kontinuirano preduzima, niz aktivnosti o kojima se detaljnije možete informisati u odvojenoj sekciji sajta.  

 

stoss

joola

Joola katalog 2013/2014 !

Joola tekstil 2013/2014 PDF !

Joola tekstil 2014

Joola katalog 2014

Joola tekstil 2015

DHS Yasaka Andro Srbija OSP Blades
STK Spartak
JKP stadion
PPKO
Subotica.info
Subotica.com
MojKlub.rs
Rasveta Subotica
Mobilna telefonija Srbije
Hotel Galleria
SMB mehanizacija i transport
Vila Marija
Novine i TV
Tutnjevic Transport, Vrbas
Exel d.o.o.
Euro drvo SZTR


By dWeb.rs