O savezu

 

Stonoteniski savez je samostalna sportska organizacija dobrovoljno udruženih klubova na teritoriji grada Subotice. Osnovna delatnost saveza je unapređenje i promocija stonog tenisa na nivou grada. Pravci delovanja mogu se definisati na sledeći način:

  • afirmacija i razvoj stonoteniskog sporta u Subotici,
  • promocija stonog tenisa kod građana,
  • zalaganje i angažovanje u pripremi i realizaciji zakonskih projekata Pokrajinskog sekretarijata za omladinu i sport i Ministarstva za omladinu i sport Republike Srbije, iz oblasti stonoteniskog sporta i sporta uopšte,
  • afirmacija i razvoj školskog sporta,
  • rad na unapređenju položaja ženskog stonog tenisa u Subotici,
  • promocija stonog tenisa kao rekreativne sportske aktivnosti,
  • zalaganje za primeni svih oblika savremenih naučnih dostignuća u stonoteniskoj igri,
  • kontinuirana edukacija trenera, demonstratora i sudija stonog tenisa,
  • afirmisanje interesa Saveza u Savezima višeg nivoa i Međunarodnim sportskim organizacijama.

U cilju ostvarivanja navedenih zadataka Stonoteniski Savez Subotica je prethodnih godina preduzeo, i kontinuirano preduzima, niz aktivnosti o kojima se detaljnije možete informisati u odvojenoj sekciji sajta.  

 

stoss

joola

STK Spartak
JKP stadion
Subotica.info
Subotica.com


By dWeb.rs